WUXAL CALCIUM 25ml

6.80  s DPH

Špeciálne, vysoko koncentrované suspenzné hnojivo s vysokým obsahom vápnika ako CaO 240g/l, pre použitie v plodinách s vysokými nárokmi na vápnik, najmä v ovocinárstve, vinohradníctve, v zeleninárstve a v okrasných rastlinách.

Katalógové číslo: WuxalCalcium Kategória: Značky: ,

Popis

Špeciálne, vysoko koncentrované suspenzné hnojivo s vysokým obsahom vápnika ako CaO 240g/l, pre použitie v plodinách s vysokými nárokmi na vápnik, najmä v ovocinárstve, vinohradníctve, v zeleninárstve a v okrasných rastlinách.

N (Ca, Mg) hnojivo s obsahom mikroživiny, 20 (+15+2,0). V suspenzii.

ŽIVINY:
% hmotnostné – živina
10,0 – (N) dusík spolu 160 g/l
8,5 – dusičnanový dusík 136 g/l
0,2 – amoniakálny dusík 3 g/l
1,3 – močovinový dusík 21 g/l
15,0 – (CaO) vo vode rozpustný oxid vápenatý 240 g/l
2,0 – (MgO) vo vode rozpustný oxid horečnatý 32 g/l
0,05 – (B) vo vode rozpustný bór ako kyselina boritá 0,8 g/l
0,04 – (Cu) vo vode rozpustná meď vo forme chelátu s EDTA* 0,64 g/l
0,05 – (Fe) vo vode rozpustné železo vo forme chelátu s EDTA* 0,8 g/l
0,1 – (Mn) vo vode rozpustný mangán vo forme chelátu s EDTA* 1,6 g/l
0,001 – (Mo) vo vode rozpustný molybdén ako molybdénan sodný 0,016 g/l
0,02 – (Zn) vo vode rozpustný zinok vo forme chelátu s EDTA* 0,32 g/l

Suspenzné hnojivo na báze dusičnanu vápenatého a močoviny, obsahujúce tiež horčík a stopové prvky pre použitie v plodinách s vysokými nárokmi na vápnik, najmä v ovocinárstve, vinohradníctve, v zeleninárstve a v okrasných rastlinách.
Hnojivo je určené pre aplikáciu na list.
Rastliny živiny rýchle prijímajú a transportujú do miest, kde je najviac potrebné (listy a plody).
Pri pravidelnom používaní nie je príjem živín rastlinami závislý na ich množstve a forme v pôde a intenzite transpiračného prúdu z koreňov do nadzemných častí rastliny čím sa doplní ich deficit v rastline.

POKYNY A DÁVKOVANIE:

V jadrovinách proti chorobám z nedostatku vápnika sa Wuxal SUS Kalcium aplikuje súčasne pri používaní bežných pesticídov.
V jabloniach sa aplikuje od 3. ošetrenia proti chrastavitosti po odkvete (od júna, zvyčajne 6-10x ), pri náchylných odrodách (Cox Orange, Boskoop, Gravenstein, James Grieve apod.) v dávke 60ml/100m2, pri menej náchylných odrodách a pri hruškách v dávke 30-40ml/100m2.
Veľmi dôležité je najmä posledné ošetrenie 14 dní pred zberom.

V kôstkovinách sa Wuxal SUS Kalcium používa v dávke 50-60ml/ha, aplikácia 3-4x po cca 10 dňoch so začiatkom v období 6-8 týždňov pred zberom.

V jahodách sa Wuxal SUS Kalcium aplikuje pre zvýšenie pevnosti plodov súčasne s ošetreniami fungicídmi proti plesni sivej, dávka 60ml/100m2.

V rajčiakoch a paprike sa hnojivo aplikuje podľa potreby v 7-10 dňových intervaloch.
Prvýkrát 10 dní po nasadení plodov až do termínu tesne pred zberom v dávke 30-60ml/100m2 na voľnom priestranstve, pod fóliou či sklom koncentrácia 0,1-0,4% (10-40ml); ošetruje sa do stečenia.

Uhorky: prvýkrát krátko po nasadení plodov, opakovať po 14 dňoch, nakoniec 2 týždne pred posledným zberom. Dávka 50ml/100m2.

Šalát, čínska kapusta, karfiol: dávka 50ml/100m2 či koncentrácia 0,3-0,5% (30-50ml) prvýkrát krátko po začiatku tvorby hlávky, opakovať 1x týždenne. Ošetruje sa do stečenia.

Endívia: dávka 50ml/100m2 či koncentrácia 0,3-0,5% (30-50ml), jedna aplikácia 10-14 týždňov po výsadbe; ošetruje sa do stečenia.

Zeler, čakanka, ružičkový kel: dávka 50ml/100m2 či koncentrácia 0,3-0,5% (30-50ml) jedna aplikácia 5-7 týždňov pred zberom; postrek musí zasiahnuť „srdiečko“. Ošetruje sa do stečenia.

Vo viniči sa aplikuje od kvitnutia súčasne s bežne používanými pesticídmi v dávke 40-50ml/100m2 pre obmedzenie predčasného usychania strapiny a na spevnenie šupky bobúľ. Ukončiť cca 14 dní pred zberom.

PRÍPRAVA APLIKAČNEJ ZMESI:
Hnojivo je potrebné v obale najprv starostlivo rozmiešať a potom vliať cez sito do nádrže a spláchnuť vodou.
Pri rozpúšťaní je potrebné zmes neustále miešať.
Hnojivo je možné rozmiešať s vodou priamo v obale či v pomocnej nádobe a následne vliať do nádrže.
Potom sa za stáleho miešania doplní voda na stanovený objem.
Pri príprave zmesí s pesticídmi sa do nádrže vždy vleje ako prvý Wuxal a až potom sa predpísaným postupom dávkuje príslušný pesticíd.
Hnojivo je fyzikálne i chemicky miešateľné s fungicídmi aj insekticídmi, ktoré sú na trhu bežne dostupné.
Neodporúčame ho však používať v zmesi so silne alkalickými postrekmi typu Bordeauxskej zmesi, sírovápenatej zmesi alebo s polysulfidmi.
Wuxal SUS Kalcium neodporúčame miešať s horkou soľou, Wuxal SUS Boron a Wuxal Super.

Doba použiteľnosti: 3 roky od dátumu výroby pri skladovaní v originálnych obaloch

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

OZNAČENIE:
Výstražné piktogramy (CLP): GHS07 GHS05
Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO
Výstražné upozornenia:
H302 Škodlivý po požití.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
P280 Noste ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301+P312 PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM, lekára.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM, lekára.
Obsahuje: kyselina dusičná, amonné soli vápníku
UFI: G0C0-Y05D-Y006-G782

Ďalšie informácie

Hmotnosť 0.2 kg

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “WUXAL CALCIUM 25ml”

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *